Kwalifikacje technologii spawania WPQR

Kwalifikacje technologii spawania WPQR

Spawanie to proces 艂膮czenia materia艂贸w przez ich nagrzewanie i stopienie w miejscu 艂膮czenia, dodaj膮c lub nie dodaj膮c do tego spoiwa. Czynno艣ci te charakteryzuj膮 si臋 do艣膰 du偶膮 ilo艣ci膮 parametr贸w, kt贸re b臋d膮 mia艂y niema艂y wp艂yw na trwa艂o艣膰 z艂膮cza oraz jego p贸藕niejsz膮 eksploatacj臋. Firma 艣wiadcz膮ca t膮 us艂ug臋 ponosi wi臋c pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za jako艣膰 wykonanego po艂膮czenia spawanego, w zwi膮zku z czym, aby unikn膮膰 wszelkich nieporozumie艅 przeprowadza si臋 kwalifikowanie technologii spawania. Jest to jedyna forma potwierdzenia kwalifikacji danego zak艂adu do wykonywania po艂膮cze艅 oraz zapewnienia w spawalnictwie konkretnego poziomu prac.

Czym jest kwalifikowanie technologii spawania WPQR?

Kwalifikowanie technologii spawania Welding Procedure Qualification Record, to procedura, kt贸rej zadaniem jest profesjonalne dokonanie analizy oraz sprawdzenia danej firmy pod k膮tem kwalifikacji niezb臋dnych do realizacji zlece艅 z zakresu spawalnictwa, przy wykorzystaniu instrukcji technologicznych spawania WPS (Welding Procedure Specification). Kwalifikowanie technologii spawania (WPQR) ma jednak r贸wnie偶 na celu okre艣lenie, czy z艂膮cza pr贸bne wykonane na podstawie instrukcji spe艂niaj膮 niezb臋dne wymagania i normy.

Kwalifikowanie technologii spawania 鈥 zakres dost臋pnych us艂ug

Do zakresu us艂ug firmy zalicza si臋 pomoc przy kwalifikowaniu technologii spawania, ustalanie wymaganego zakresu, dobranie odpowiednich z艂膮czy, tworzenie pWPS, badanie nieniszcz膮cych i niszcz膮cych z艂膮czy, a tak偶e spawanie p艂yt pr贸bnych. Zakres dzia艂alno艣ci inspekcyjnej i certyfikacyjne obejmuje mi臋dzy innymi:

 • Kwalifikowanie technologii spawania 15614 鈥 badanie technologii spawania oraz kwalifikacja technologii spawania metali,
 • Kwalifikowanie technologii spawania 15613 鈥 przedprodukcyjne badanie spawania,
 • Kwalifikowanie technologii spawania 13135 鈥 lutowanie twarde,
 • Kwalifikowanie technologii spawania 14555 鈥 zgrzewanie,

A tak偶e obszary takie jak: nadzorowanie proces贸w produkcyjnych; wydawanie opinii technicznych; inspekcj臋 dostaw, pakowania i roz艂adunku.

Do czego potrzebne jest kwalifikowanie technologii spawania?

Sprawdzanie i analiza kwalifikacji technologii spawania ma na celu dowiedzenie, czy parametry materia艂贸w, kt贸re s膮 wykorzystywane do konstrukcji spe艂niaj膮 wymagane normy i w艂asno艣ci. Takie dzia艂anie ma zminimalizowa膰 ryzyko odst膮pie艅 od zasad, jakimi powinno kierowa膰 si臋 spawalnictwo, gdy偶 w razie wykrycia jakichkolwiek zaniedba艅 nast臋puje natychmiastowa interwencja i nakierowanie na prawid艂owy spos贸b dzia艂ania.

Zalety procesu kwalifikowania technologii spawania oraz uzyskanych na ich podstawie dokument贸w
Kwalifikacja technologii spawania, jak ju偶 zosta艂o wspomniana ma na celu wyklucza膰 wszelkie odst膮pienia od zasad w zawodzie spawacza. Uzyskane na podstawie takiej kwalifikacji dokumenty s膮 konieczne do:

 • Realizacji struktur spawanych, zgrzewanych i lutowanych,
 • Uzyskania certyfikatu jako艣ci,
 • Minimalizacji koszt贸w produkcji,
 • Usprawnienia proces贸w sprzeda偶y,
 • Ubiegania si臋 o kontrakty biznesowe,
 • Przyspieszenia i usprawnienia czasu trwania wykonywanego zlecenia,
 • Gwarancji jako艣ci z艂膮czy spawanych i innych wyrob贸w spawalniczych. 

聽Spawanie i zgrzewanie materia艂贸w to procesy zapewniaj膮ce najwy偶sz膮 jako艣膰, kt贸rej gwarancj膮 ma by膰 stosowanie si臋 do instrukcji technologicznych WPS. Zgodno艣膰 z nimi powinna by膰 sprawdzana i kwalifikowana przez specjalne instytucje, kt贸re wykonuj膮 badanie technologii. Uzyskanie kwalifikacji technologii spawania WPQR potwierdza zdolno艣ci wytw贸rcy w zakresie technologii spawalniczych, zwi臋ksza jego pozycj臋 na rynku, a klientowi daje gwarancj臋 najwy偶szej jako艣ci zakupionych produkt贸w.

殴r贸d艂o: https://hms-steel.pl/kwalifikowanie-technologii-spawania-wpqr

Leave a Comment

Tw贸j adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola s膮 oznaczone *