ceo

Jak wygląda podział obowiązków w firmie? 

Przedsiębiorstwo, to żywy organizm, który składa się z osób piastujących różne stanowiska. W zależności rodzaju firmy, wyróżnia się w jej strukturach różne szczeble i działy. Co ważne, drabiny poszczególnych przedsiębiorstw mogą znacznie różnić się od siebie i nie jest to nic dziwnego. Jak wygląda podział obowiązków w firmie? 

Struktura organizacji firmy 

Struktura organizacyjna firmy to nic innego jak hierarchia, która w jasny sposób określa zakres obowiązków, za który odpowiada każda zatrudniona osoba oraz sposób powiązania pracowników. Struktura ułatwia przepływ informacji i pomaga uniknąć chaosu, zwłaszcza w dużych i średnich przedsiębiorstwach. Dostęp do drabiny powinien mieć każdy pracownik, ponieważ usprawnia to pracę. Obecnie, w firmach struktura zawiera nie tylko personalia pracownika, ale też dane kontaktowe, czas pracy i inne przydatne informacje. Zatem wszystkie potrzebne dane znajdują się w jednym miejscu. 

Rodzaje struktur organizacyjnych 

Jak już wspomniano, firmy różnią się między sobą. Głównym powodem powstawania rozbieżności są profile działalności przedsiębiorstw. Struktura organizacji płaska, zwykle występuje w małych firmach. Pracownicy są bezpośrednio pod CEO, czyli osobą pełniącą najwyższą funkcje w firmie. Struktura nazywa się płaska właśnie ze względu na to, że jest w niej niewiele stopni. Struktura organizacji liniowa to taka, gdzie na samej górze znajduje się CEO, jednak zarządza on kierownikami na niższym szczeblu. Dopiero menedżerowie pod dyrektorem generalnym zarządzają pracownikami. Struktura organizacji funkcjonalna powstała aby zniwelować słabe strony struktury liniowej. Kierownicy, będący na stopniu pod CEO, są osobami z różnych specjalizacji. W takiej organizacji pracownik nie ma bezpośredniego przełożonego, ale kilku, a każdy z nich wydaje mu polecenia dotyczące określonej specjalizacji. Nie ma idealnej struktury organizacji. Najważniejsze, aby drabina hierarchii pomagała w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. 

Role w przedsiębiorstwie 

Każde stanowisko w firmie nosi określoną nazwę. Od jakiegoś czasu polskie przedsiębiorstwa przejęły angielskie nazwy, które często są skrótami. Czasem ciężko połapać się w nazewnictwie, jednak nie jest to aż tak trudne. Przede wszystkim trzeba zacząć od już wspomnianego CEO. CEO to osoba na samej górze struktury organizacji. Często jest to właściciel, zwłaszcza jeśli to mała lub średnia firma. W przypadku dużych firm, CEO to osoba zatrudniona do zarządzania firmą. Na niższym szczeblu wyróżnić można kolejne stanowiska nazwane angielskimi skrótowcami. CIO to polski odpowiednik dyrektora IT. Tutaj nie trzeba rozwodzić się nad tym, kim konkretnie jest taka osoba. To po prostu pracownik, zarządzający działem IT. Z kolei CFO to dyrektor finansowy, czyli osoba, która jest na czele działu finansowego. COO to dyrektor operacyjny. Jest to osoba, która na codzień dba o to, aby firma zgodnie funkcjonowała. Można powiedzieć, że jest to zastępca CEO, jednak zakres jego obowiązków obejmuje też inne dziedziny. CTO to dyrektor do spraw technologi, a CSO to osoba piastująca stanowisko dyrektora działu sprzedaży. W prawie każdej firmie występuje stanowisko CMO czyli dyrektor marketingu. Nie ma zasady, która mówi, że w każdej firmie należy stworzyć wszystkie wymienione stanowiska. Struktura i role dopasowywane są tak, aby firma dobrze działała. Niektóre ze stanowisk są zwyczajnie niepotrzebne, a inne wręcz konieczne. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *