Jak powinna wyglądać umowa pożyczki

Jak powinna wyglądać umowa pożyczki?

Nie od dziś wiadomo, że treść każdej umowy należy dokładnie przeanalizować – głównie ze względu na swoje bezpieczeństwo. Jeśli planujesz pożyczyć pieniądze, sprawdź wszystkie zapisy. Podpis oznacza akceptację przedstawionych warunków.

Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego, każda pożyczka na sumę większą niż 1000 zł wymaga zawarcia na piśmie. Umowa pożyczki podpisywana jest w momencie, gdy jedna strona zobowiązuje się udostępnić określone środki finansowe, a druga oddać je w wyznaczonym terminie. Zapis warunków zawieranej transakcji powinien być jasny i przejrzysty, niepozostawiający żadnych wątpliwości. Przed zawarciem umowy należy raz jeszcze przeanalizować poszczególne zapisy i potwierdzić, iż są zgodne z wcześniejszymi ustaleniami.

Co powinno znaleźć się w zapisie umowy?

W treści umowy powinno znaleźć się oznaczenie stron, czyli informacje na temat pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy – dane osobowe, nazwa, adres oraz numer NIP, REGON i KRS, a także data i miejsce zawarcia umowy. W dalszej części dokumentu znajdziesz informacje na temat pożyczki, czyli jej parametry. Określona musi zostać wysokość wsparcia, ale także całkowity koszt pożyczki, czyli RRSO. Jakie wskaźniki powinny zostać uwzględnione? To przede wszystkim:

 • wysokość prowizji;
 • wysokość odsetek;
 • koszt ubezpieczenia;
 • wysokość opłat dodatkowych: weryfikacyjnych, przygotowawczych oraz operacyjnych.

Wyszczególnienie wszystkich opłat, z jakimi musi liczyć się pożyczkobiorca to jeden z ważniejszych punktów umowy. Informacje na temat sporządzania umów znajdziesz również na stronie https://ofinpozyczka.pl/umowa-pozyczki

W treści dokumentu muszą zostać zamieszczone informacje o długości trwania umowy, ale również warunkach wcześniejszej spłaty należności. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, czy istnieje możliwość przedłużenia terminu spłaty zobowiązania i jakie warunki należy w takim przypadku spełnić. Dla pożyczkobiorcy istotnym zapisem jest punkt dotyczący zwrotu pożyczki. W tym miejscu powinien znaleźć liczbę rat, określenie waluty, w jakiej wsparcie zostało udzielone i w jakiej pieniądze mają zostać oddane.

Pozostałe warunki umowy pożyczki

W treści umowy znajdują się również inne zapisy, dotyczące:

 • rodzaju zabezpieczenia pożyczki;
 • konsekwencji nieterminowej spłaty zobowiązania;
 • warunków odstąpienia od umowy;
 • warunków reklamacji;
 • warunków wypowiedzenia umowy pożyczki;
 • niekiedy również oświadczenie o sytuacji pożyczkobiorcy;
 • podpisy stron.

Każdy z tych elementów ma istotne znaczenie dla obu stron i stanowi zabezpieczenie ich interesów. Oczywiście nie zawsze pojawią się wszystkie wskazane elementy dokumentu. Zapis o zabezpieczeniu stosowany jest przez instytucje pożyczkowe, które wymagają od klientów jakiejś formy zabezpieczenia –  może to być weksel, zastaw czy choćby poręczenie. Jeśli więc pożyczkodawca żąda od ciebie zabezpieczenia, koniecznie dopilnuj, aby taki zapis znalazł się w treści dokumentu!

Jeżeli pożyczkodawca przewiduje możliwość przedłużenia terminu spłaty należności lub pozwala na wcześniejszy zwrot kwoty, musi określić zasady postępowania w takich sytuacjach. 

Dlaczego zapisy umowy są tak ważne?

Umowa pożyczki jest zabezpieczeniem dla obu stron – zarówno dla pożyczającego, jak i udzielającego wsparcia. Określenie warunków, doprecyzowanie, zapisanie konkretnych kwot i terminów daje gwarancję niezmienności postanowień. Pożyczkobiorca wie dokładnie, kiedy i ile musi zwrócić, a także, na jakie udogodnienia może liczyć.

Za każdym razem, gdy decydujesz się zaciągnąć pożyczkę, dokładnie czytaj umowę, sprawdzaj warunki, weryfikuj zapisy z wcześniejszymi ustaleniami. Pamiętaj, że dobrze skonstruowany dokument jest napisany jasnym językiem, a poszczególne punkty nie pozostawiają miejsca na domysły. Umowa to dokument, który zapewnia ci poczucie bezpieczeństwa – wiesz, na co możesz liczyć i czego się spodziewać.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *