jak napisać recenzję

Jak napisać recenzję filmu – praktyczne porady

Recenzja jest krytycznym omówieniem dzieła, a jej celem jest zachęcenie lub zniechęcenie czytelnika do zapoznania się z wybranem filmem. Aby wskazane w niej informacje były przedstawione w atrakcyjnej formie, należy pamiętać o podstawowych zasadach. Jak napisać poprawną recenzję filmu?

Recenzja – najważniejsze elementy

Jak powinna być zbudowana prawidłowa recenzja. Bez względu czy recenzowane są filmy o snajperach, komedie romantyczne, horrory czy bajki dla najmłodszych, forma zawsze powinna wyglądać podobnie. Pierwszym elementem jest wstęp. Należy w nim przedstawić wybrany film, jego reżysera, a także wskazać główne wątki i ogólny zarys fabuły. Jeśli jest to adaptacja innego tekstu kultury, warto wziąć pod uwagę tę informację. 

Najważniejszą częścią dobrze napisanej recenzji jest fragment, w którym wybrany film jest poddawany analizie. Autor powinien wziąć pod uwagę najważniejsze elementy tego dzieła, m.in fabułę, grę aktorską, prowadzenie narracji, efekty wizualne, czy płynność akcji. Dopiero na samym końcu należy dokonać krytycznej oceny. Warto pamiętać o tym, że w recenzji należy nieustannie podkreślać subiektywność wyrażanych opinii oraz rozważnie je argumentować. 

Jak napisać recenzję filmu krok po kroku?

Dobra recenzja powinna w zwięzły sposób przedstawić istotę danego filmu, ale nie może zdradzać zakończenia. Warto pamiętać o tym, że jest ona subiektywna, a wskazywane oceny muszą być poparte argumentami autora. Przed rozpoczęciem pisania tekstu, warto pamiętać o tym, że istnieją trzy różne typy recenzji:

  • informacyjny – taka recenzja ma przede wszystkim przedstawić czytelnikowi fakty. Opinia autora jest tutaj na drugim miejscu;
  • felietonowy – perspektywa, która dotyczy danego tematu powinna być jak najbardziej rozbudowana;
  • eseistyczny – autor recenzji eseistycznej ma za zadanie jak najdokładniej przedstawić swój stosunek o wybranego filmu.

Pierwszym krokiem, który należy wykonać przed rozpoczęciem pisania recenzji, jest dokładne zapoznanie się z wybranym dziełem. Film warto obejrzeć więcej niż jeden razy, aby zwrócić uwagę również na nieco bardziej szczegółowe kwestie, takie jak detale kostiumowe czy scenografia. Dobrym pomysłem będzie też stworzenie szkieletu wypowiedzi, a także zanotowanie wszystkich subiektywnych myśli. Schemat argumentacji warto stworzyć jeszcze przed napisaniem tekstu właściwego. Dopiero później można przystąpić do pisania wstępu. 

  • Wstęp – dzieło można przedstawić w neutralny sposób, lub wskazać na cechy, które sprawiają, że wybrany film cieszy się popularnością;
  • Rozwinięcie – utwór nie może zostać przedstawiony w sposób wyczerpujący. Osoba czytająca recenzję, po zakończeniu lektury powinna pozostać w niepewności, która zachęci ją do obejrzenia opisywanego dzieła;
  • Zakończenie – powinno zawierać ocenę, która będzie poparta sensownymi argumentami. 

Czego unikać podczas tworzenia recenzji?

Dobrze napisana recenzja filmu to wskazówka dla czytelnika czy warto obejrzeć dany tytuł. Autor recenzji nie powinien streszczać wybranego dzieła. Wystarczy jedynie krótkie zarysowanie fabuły. Cały tekst powinien być oczywiście poprawny pod kątem ortografii, stylistyki i gramatyki. Wszystkie argumenty powinny być spójne – nie można sobie zaprzeczać. 

Należy unikać zbyt długich sformułowań i zdań, które nie wnoszą nic do wydźwięku tekstu. Zwięzłość jest na wagę złota – z reguły sprawia, że recenzja jest w pełni zrozumiała i przyjemna w odbiorze. Nie warto też opisywać biografii reżysera czy aktorów. Są to informacje kompletnie zbędne – zaznaczyć warto jedynie fakt wkładu danej osoby w przedstawiany film. Po zakończeniu pisania, tekst należy kilkukrotnie przeczytać, a następnie zredagować. Warto sprawdzić czy cały tekst jest na temat, nie zawiera kolokwializmu i elementów, które nie są spójne logicznie. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *