zwolnienie online

Zwolnienie chorobowe – wszystko co należy wiedzieć

Zwolnienie chorobowe to zaświadczenie, które może uzyskać każdy ubezpieczony pracownik. Dzięki niemu, można na określony czas zrezygnować z obowiązków pracowniczych, w pełni skupić się na leczeniu oraz powrocie do zdrowia i pełni sił. Zagadnienie zwolnień powinno być znane każdemu pracownikowi. Dzięki tej wiedzy, będzie on w pełni znał swoje obowiązki oraz przysługujące prawa i przywileje. L4 może zostać wygenerowane jedynie w określonych sytuacjach i przez uprawnionych lekarzy. Od 2018 roku w Polsce jest użyciu jedynie forma elektroniczna, która zapewnia ogromną wygodę pacjentom. Dzięki niej, nie trzeba specjalnie wychodzić z domu, aby uzyskać zaświadczenie. Wystarczy skorzystać z jednego z oferowanych sposobów bezkontaktowych wizyt. Są one szczególnie pożądane teraz, w okresie panującej pandemii koronawirusa. W dzisiejszym artykule przedstawiamy jak i kiedy można uzyskać zwolnienie lekarskie, odpowiadamy jaki wymiar ma L4 i wypłacane w trakcie jego trwania świadczenia, a także przybliżamy zagadnienie kontroli.

Jak uzyskać zwolnienie chorobowe?

Zwolnienie chorobowe można uzyskać na kilka sposób. Tradycyjnym rozwiązaniem jest odbycie wizyty lekarskiej w gabinecie medyka uprawnionego do generowania zwolnień. W trakcie spotkania, specjalista przeprowadzi wszystkie niezbędne badania, na podstawie których zadecyduje jakie leczenie podjąć i czy L4 jest w takiej sytuacji zasadne. Wygodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z konsultacji telefonicznej lub online. W takiej sytuacji chory nie będzie musiał wychodzić z domu. Po połączeniu się, lekarz przeprowadzi dokładny wywiad dotyczący stanu zdrowia i zaobserwowanych przez pacjenta objawów. Jeśli stwierdzi, że zwolnienie jest zasadne, wygeneruje L4 online i prześle na konto chorego. Innym, wygodnym i szybkim sposobem uzyskania zwolnienia, jest odwiedzenie jednej ze stron internetowych oferujących ich wystawianie. Po wypełnieniu formularza i dokonaniu wpłaty, zwolnienie zostanie wystawione przez lekarza i wysłane do pacjenta, którego dotyczy.

Kiedy można otrzymać L4?

L4 może zostać wystawione jedynie w określonych przypadkach. Z reguły mogą otrzymać je ubezpieczeni pracownicy, którzy z jakiegoś powodu są tymczasowo niezdolni do pracy. Niedyspozycja może być spowodowana chorobą, konkretnymi objawami lub uporczywymi dolegliwościami. Zwolnienie lekarskie otrzymają również osoby, które doznały urazu w wyniku wypadku samochodowego lub innej sytuacji losowej. Zwolnienie może być także wystawione po nieobecności. Zaświadczenie należy się także pracownikom, którzy wymagają hospitalizacji. Powód niedyspozycji jest oznaczany na zwolnieniu dwoma kodami – kodem literowym oraz symbolem statystycznym. Kod literowy służy oznaczeniu dolegliwości oraz jest podstawą do określenia wymiaru zwolnienia. Z kolei, numer statystyczny oznacza konkretną chorobę, jednak jest dostępny jedynie do wglądu lekarza.

Jaki wymiar ma zwolnienie chorobowe?

Zwolnienie chorobowe ma jasno określoną długość. Każdy ubezpieczony pracownik ma prawo do skorzystania z 182 dni urlopu chorobowego w ciągu roku. Okres ten jest wydłużony w przypadku kobiet w ciąży oraz osób chorych na gruźlicę i wynosi 270 dni. Czas trwania pojedynczego zwolnienia nie jest wyznaczony i ustala się go w oparciu o indywidualny przypadek pacjenta oraz stopień nasilenia jego dolegliwości. W trakcie trwania zwolnienia, ubezpieczony pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku. Oba świadczenia są wypłacane w wysokości 80% podstawy wynagrodzenia, którą stanowi średnia wypłat zanotowanych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Wyższy wymiar świadczeń otrzymają kobiety, które zachorowały w trakcie ciąży oraz osoby, które doznały urazu w drodze do lub z pracy. Takim pracownikom będą przysługiwały świadczenia w wysokości 100% podstawy.

Czy należy spodziewać się kontroli?

W trakcie przebywania na urlopie chorobowym, pracownik może zostać poddany kontroli. Może ona zostać przeprowadzona przez przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub samego pracodawcę. ZUS może powołać również specjalną komisję lekarską, która oceni stan zdrowia pacjenta i zadecyduje, czy zwolnienie faktycznie jest zasadne. Jeśli okaże się, że pacjent nie posiada objawów i dolegliwości przedstawionych na zaświadczeniu L4, a więc jest zdolny do wykonywania pracy, utraci należne świadczenia. Zostaną one odebrane również wtedy, gdy chory nie będzie respektował zaleceń lekarza, takich jak na przykład przebywanie w domu. Świadczenia można także utracić podejmując się jakichkolwiek czynności lub prac prowadzących do zarobku. W przedstawionych sytuacjach, pracownik nie tylko utraci prawo do dalszych wypłat, ale także będzie zobowiązany do zwrotu wszystkich do tej pory otrzymanych rat wraz z naliczonymi odsetkami.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *