recepta i e recepta

Jak długo ważna jest recepta i e-recepta?

Zastanawiasz się, jak długo ważna jest recepta i e-recepta? Co robić, gdy dokument został źle wystawiony lub stracił ważność? Zapoznaj się z naszym artykułem, w którym znajdziesz odpowiedzi na te pytania!

Recepty papierowe oraz elektroniczne nigdy nie są bezterminowe. Gdy dostajesz je od lekarza, powinieneś wiedzieć, ile masz czasu na wykupienie leków. Upływ daty ważności uniemożliwi ci zakup medykamentów!

Recepta tradycyjna i recepta elektroniczna – charakterystyka

Recepta jest pisemnym poleceniem od lekarza, na mocy którego pacjent może uzyskać niezbędne mu leki. Na realizację recepty masz tylko określony czas. 

Obecnie wystawiane są recepty w formie papierowej i elektronicznej. Papierowe muszą spełniać wszystkie wymogi prawne i zawierać:

  • dane pacjenta;
  • dane osoby wystawiającej i przychodni/gabinetu lekarskiego;
  • informacje o leku;
  • datę wystawienia;
  • w niektórych przypadkach datę realizacji od określonego terminu.

Recepta online musi zawierać takie same dane, ale wystawiana jest w systemie informatycznym. Dla pacjenta oznacza to duże ułatwienie – do realizacji potrzebne są tylko numer PESEL i kod PIN.

Recepta papierowa – jak długo ważny jest ten dokument?

Otrzymałeś receptę papierową i zastanawiasz się, ile masz czasu na jej realizację? Zasadniczo wydawana jest ona na 30 dni – okres ten obejmuje także dni wolne i świąteczne. Należy jednak zwrócić uwagę, czy lekarz nie wskazał konkretnej daty realizacji. W stosownym polu na dokumencie może się znaleźć adnotacja, że recepta jest ważna od wskazanego przez lekarza dnia, który nie jest równoważny z datą wystawienia. 

W takiej sytuacji ważność recepty liczy się od upływu wskazanego w tym polu terminu. Odroczenia daty realizacji nie stosuje się do wszystkich leków, na przykład psychotropowych.

Recepta elektroniczna – w jakim czasie należy ją zrealizować?

Nie wiesz, ile masz czasu na realizację recepty elektronicznej? Ważność e-recept może zostać wyznaczona na maksymalnie 365 dni od daty ich wystawienia lub od wyznaczonej daty realizacji. Jest to duże ułatwienie dla większości pacjentów. 

Pamiętaj jednak, że ten termin dotyczy tylko konkretnej grupy. Chodzi tutaj o osoby, które chorują przewlekle. W ich przypadku lekarz przepisuje leki na czas trwania ich terapii. 

Pamiętaj, że jeśli w ciągu 30 dni od wystawienia recepty nie wykupisz przynajmniej jednego opakowania leku z każdej pozycji, to z recepty przepada ilość leku, który powinieneś przyjąć w tym czasie (w przypadku dawkowania 1 raz dziennie oznacza to 1 opakowanie, które zawiera 30 tabletek, mniej). 

Ważność recepty i e-recepty – wyjątki dotyczące niektórych kategorii leków

Otrzymałeś receptę albo e-receptę? Pamiętaj, że na niektóre kategorie leków obowiązuje inny termin ważności. Wyjątki to:

  • antybiotyki – czas realizacji wynosi 7 dni;
  • środki psychotropowe i narkotyczne – dokument ważny jest 30 dni;
  • preparaty immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla danego pacjenta – data ważności to 120 dni;
  • produkty lecznicze sprowadzane z zagranicy dla danego pacjenta – recepta ważna jest 120 dni.

W przypadku wątpliwości co do terminu e-recepty zawsze możesz zgłosić się do lekarza, który wystawił ten dokument, i upewnić się o jego ważność.

Błędnie wystawiona recepta lub utrata jej ważności – co robić w takich sytuacjach?

Otrzymałeś błędnie wystawioną receptę? Farmaceuta może dokonać niewielkich poprawek, o ile znajdują się na niej twój numer PESEL lub imię i nazwisko. W przypadku innych błędów musisz udać się do lekarza w celu dokonania poprawy recepty papierowej. 

Przy e-recepcie nie ma możliwości jej poprawy. Lekarz musi wystawić nowy dokument. Konieczny będzie zatem ponowny kontakt, podczas którego można także poprosić o e-zwolnienie lekarskie. 

Tak samo dzieje się w sytuacji upływu ważności recepty – należy zgłosić się do lekarza i poprosić o jej poprawienie lub o wystawienie nowej recepty na taki sam lek.

Teraz już wiesz, że recepty papierowe i elektroniczne zawsze mają określony termin ważności. Przestrzegaj tych okresów, a zawsze bez problemów wykupisz przepisany ci preparat. Jeśli będziesz miał jakieś wątpliwości, skontaktuj się z lekarzem, który wystawił dany dokument.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *