Jak wypełnić tablice informacyjna na budowie?

PytaniaKategoria: 🧱 RemontJak wypełnić tablice informacyjna na budowie?
Zdzisław zapytał 3 lata temu

Jak wypełnić tablice informacyjna na budowie?

1 odpowiedzi
Best Answer
Krzysztof Wieczorek Personel odpowiedział 3 lata temu

Tablica informacyjna budowy jest wymagana w przypadku każdej inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Powinna mieć ona prostokątny kształt, powierzchnię od 0,5 m2 do 1 m2, kolor żółty, a wszelkie dokładne wymogi zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
 
Sposób wypełnienia
Podstawowym zaleceniem jak wypełnić tablicę informacyjną na budowie jest uzupełnienie jej dużymi, drukowanymi literami, których wysokość powinna wynieść minimum 4 cm. Kolor nadruku powinien być czarny, a technika trwała, nieścieralna oraz wodoodporna. Istotnym jest również fakt, aby tablica była czytelna z daleka.
 
Niezbędne informacje
Podstawowymi informacjami, jakie musi zawierać tablica są:
– rodzaj robót budowlanych,
– adres budowy,
– numer pozwolenia na budowę,
– dane organu nadzoru budowlanego,
– imię i nazwiska inwestora,
– dane wykonawcy,
– imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy kierownika budowy, kierownika robót, projektanta, inspektora nadzoru.
Nie można również zapomnieć o zamieszczeniu telefonów alarmowych pogotowia, straży pożarnej oraz policji, jak również okręgowego inspektora pracy.