Czym są badania nieniszczące?

Czym są badania nieniszczące?

Wprowadzenie

Technologia cyfrowa praktycznie zawładnęła branżą badań nieniszczących (NDT) i wpływa na każdy aspekt życia człowieka. Wydaje się, że na stronach internetowych większości firm zajmujących się produkcją i dystrybucją produktów do badań nieniszczących jest mnóstwo informacji. Wiele z tych stron odpowiednio przedstawia historię firmy, kompletną linię produktów, zastosowania NFT. Bezkonkurencyjną bazą NDT jest Technic-Control, oferującą wiele badań, których zastosowania są opisane w tym artykule.

Badania wizualne VT

Inspekcja wizualna nadal rozwija się jako metoda, która w przeszłości  była uważana za wysoce subiektywną i dostarczała niewiele lub nie dostarczała żadnej dokumentacji w formie papierowej. Skuteczne wyniki zależały od wyszkolonych operatorów, czystości i stanu badanego obiektu, jakości instrumentu optycznego i odpowiedniego oświetlenia badanej części. Te czynniki są nadal ważne, ale sprzęt stał się znacznie bardziej zaawansowany.

Dzisiejsze systemy optyczne mogą obejmować specjalne sondy, spektrometry oraz obrazowanie i analizę w czasie rzeczywistym przy użyciu komputerów przenośnych. Zaawansowane technologicznie systemy kontroli spoin rur często łączą wiele metod badań nieniszczących. Na przykład, zdalne magnetyczne gąsienice do rur można łatwo wyposażyć w kompaktowe kamery wideo oraz sondy wiroprądowe lub ultradźwiękowe, aby wizualnie skontrolować spoinę i określić zakres defektów.

Badania magnetyczno-proszkowe MT

Wykorzystują one właściwości magnetyczne materiałów ferromagnetycznych do lokalizowania powierzchniowych i podpowierzchniowych nieciągłości w produkowanych materiałach i częściach. Przenikalność części określa, jak łatwo można ją namagnesować; części o niskiej przenikalności są trudne do namagnesowania. Drobny proszek magnetyczny gromadzi się w miejscu nieciągłości, obniżając reluktancję magnetyczną wyciekającego strumienia i tworząc niezawodny wizualny wskaźnik nieciągłości.

Badania ultradźwiękowe UT

Nowoczesne przetworniki ultradźwiękowe są stosowane do nieniszczącej analizy ciał stałych, cieczy i gazów. Ostatnio udoskonalono przetworniki o super wysokiej czułości, wysokiej częstotliwości, wysokiej rozdzielczości, dużej mocy, suchym sprzężeniu i bezkontaktowe, przeznaczone do wielu zastosowań.

Zalety badań ultradźwiękowych:

  • można je stosować do określania właściwości mechanicznych i mikrostruktur;
  • można je wykorzystać do obrazowania i mikroskopowania;
  • są przenośne i ekonomiczne;
  • można je stosować we wszystkich stanach skupienia materii z wyjątkiem plazmy i próżni;
  • gęstość optyczna nie ma na nie wpływu.

Badania radiograficzne RT

Licencjonowani radiografowie są odpowiedzialni za dostarczenie odpowiednich urządzeń monitorujących personel i dopilnowanie, aby urządzenia te były właściwie stosowane. Wszystkie osoby wchodzące na teren o ograniczonym dostępie, o wysokim poziomie promieniowania lub korzystające z jakiegokolwiek źródła promieniowania muszą nosić jedno lub więcej urządzeń monitorujących personel. Dozymetr kieszonkowy musi być codziennie odczytywany i rejestrowany pod kątem wartości ekspozycji.

Podsumowanie

Wszystkie wymienione inspekcje wymagają sprzętu najwyższej jakości oraz wykwalifikowanej kadry, której zadaniem jest przeprowadzanie badań nieniszczących (NDT). W tych aspektach firma Technic-Control zasługuje na zaufanie. Wszelkie dodatkowe informacje są dostępne na stronie https://technic-control.pl/

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *