Jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy?

PytaniaKategoria: 🏠 DomJak wypełnić wniosek o warunki zabudowy?
Marek zapytał 3 lata temu

Jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy?

1 odpowiedzi
Best Answer
Krzysztof Wieczorek Personel odpowiedział 3 lata temu

Warunki zabudowy zapewniają ład przestrzenny na danym obszarze. Określają one funkcję zabudowy, jej wysokość i kąt nachylenia dachu oraz inne istotne elementy.
 
Jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy?
Urzędy miast i gmin udostępniają na swoich stronach wzory wniosków i spis wymaganych dokumentów. Potrzebnymi danymi do wypełnienia wniosku są:
* dane inwestora: imię, nazwisko, adres, NIP, REGON,
* dane dotyczące lokalizacji terenu inwestycyjnego: adres, numer działki ewidencyjnej, nazwa inwestycji,
* opis i charakterystyka inwestycji:
– zapotrzebowanie na media (prąd, woda, gaz)
– sposób odprowadzania deszczówki,
– wymiary budynku (wysokość, powierzchnia zabudowy),
– geometria dachu,
– powierzchnia użytkowa,
– ilość kondygnacji,
– informacje o dostępie do drogi publicznej.
 
Dokumenty, jakie trzeba dołączyć do wniosku
Do wniosku o warunki zabudowy dołączyć należy następujące dokumenty:
– pełnomocnictwo,
– kopia odpowiednich map,
– wyrys z mapy o położeniu działki,
– opis oraz grafika przedstawiające zagospodarowanie terenu,
– oświadczenie dostawców mediów na ich dostawy,
– opłata skarbowa za wydanie decyzji.